Hera Vase in White Glaze

Heather Rosenman

Hera Vase in White Glaze

$575
Leto Vase

Heather Rosenman

Leto Vase

$900
White Lava Ashtray

Heather Rosenman

White Lava Ashtray

$85
Artemis Vase

Heather Rosenman

Artemis Vase

$1,100
Scribe Low Vase

Heather Rosenman

Scribe Low Vase

$350
Scribe Round Vase

Heather Rosenman

Scribe Round Vase

$400
White Scribe Large Round Vase

Heather Rosenman

White Scribe Large Round Vase

$900
White Scribe Small Round Vase

Heather Rosenman

White Scribe Small Round Vase

$500
White Scribe Bottle Vase

Heather Rosenman

White Scribe Bottle Vase

$550
Scribe Low Bowl in White Glaze

Heather Rosenman

Scribe Low Bowl in White Glaze

$950
White Scribe Footed Oval Bowl

Heather Rosenman

White Scribe Footed Oval Bowl

$450
Scribe Ashtray in White Glaze

Heather Rosenman

Scribe Ashtray in White Glaze

$385
White Lava Footed Bowl

Heather Rosenman

White Lava Footed Bowl

$225
Gaia Vase in Black Stoneware

Heather Rosenman

Gaia Vase in Black Stoneware

$850
Helios Vase in Black Stoneware

Heather Rosenman

Helios Vase in Black Stoneware

$650
Minotaur Vase in Black Stoneware

Heather Rosenman

Minotaur Vase in Black Stoneware

$950
Scribe Egg Vase

Heather Rosenman

Scribe Egg Vase

$450
Scribe Cylinder Vase

Heather Rosenman

Scribe Cylinder Vase

$350
Open Hero Vase in White Glaze

Heather Rosenman

Open Hero Vase in White Glaze

$700
Egg Vessel in Coral Lava Vase

Heather Rosenman

Egg Vessel in Coral Lava Vase

$195

Recently viewed